Previous Workshops

 • SOS-1: June 25 – 27, 1997 – Santa Fe, New Mexico, USA

 • SOS-2: March 30 – April 1, 1998 – Charleston, South Carolina, USA

 • SOS-3: March 22 – 24 1999 – Villars, Switzerland

 • SOS-4: March 9 – 10, 2000 – New Orleans, Louisiana, USA

 • SOS-5: May 23 – 24, 2001 – Hyannis Massachusetts, USA

 • SOS-6: March 4 – 6, 2002 – Leukerbad, Switzerland

 • SOS-7: March 4 – 6, 2003 – Durango, CO, USA

 • SOS-8: April 12 – 14, 2004 – Charleston, South Carolina, USA

 • SOS 9: March 21 – 23 2005 – Davos, Switzerland

 • SOS-10: March 6 – 9, 2006 – Maui, Hawaii, USA

 • SOS-11: June 12 – 14, 2007 – Key West, Florida

 • SOS 12: March 10 – 12, 2008 – Wildhaus, Switzerland

 • SOS-13: March 9 – 12, 2009 – Hilton Head, South Carolina, USA

 • SOS-14: March 8 – 10, 2010 – Savannah, Georgia, USA

 • SOS 15: March 14 – 16, 2011 – Engelberg, Switzerland

 • SOS-16: March 12- 15, 2012 – Santa Barbara, California, USA

 • SOS-17: March 25 – 28, 2013 – Jekyll Island, Georgia, USA

 • SOS-18: March 17 – 20, 2014 – St. Moritz, Switzerland

 • SOS-19: March 2 – 5, 2015 – Park City, Utah, USA

 • SOS-20: March 23 – 25, 2016 – Asheville, North Carolina, USA

 • SOS-21: March 20 – 23, 2017 – Davos, Switzerland

 • SOS-22: March 26 – 29, 2018 – Waikoloa, Hawaii, USA

 • SOS-23: March 26 – 29, 2019 – Asheville, North Carolina, USA

 • SOS-24: March 10 – 25, 2021 – Virtual

 • SOS-25: March 13 – 16, 2023 – Lake Tahoe, California, USA